Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.waldmann-hunting.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”), jak i zakres korzystania przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w procesie składania zamówienia, w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną, a także w procesie zapisu na Newslettera jest Juliusz Kaczmarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ZPO Florentyna Juliusz Kaczmarczyk, ulica Batalionów Chłopskich 3, 68-200 Żary, woj. lubuskie.

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych osobowych może jednak utrudnić realizację zamówienia lub całkowicie uniemożliwić realizację niektórych z oferowanych przez Administratora usług, takich jak: otrzymanie newslettera w ramach marketingu bezpośredniego Administratora, założenia konta przez użytkownika.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a. w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli użytkownika, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);

b. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),

c. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);

d. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora). 

e. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb użytkowników, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi użytkowników na ich temat i zainteresowanie użytkowników, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. w celu badania satysfakcji użytkownika będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych użytkowników z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkownika, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i. w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest użytkownik lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

5. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:

a. w celach opisanych w pkt 3 lit. a.–c. i f. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez klienta określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;

b. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, jednak nie krócej niż przez termin przedawnienia roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Administratora;

c.  w celach opisanych w pkt 3 lit. e, g powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;

d. w celach opisanych w pkt 3 lit. h - i. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie.

6. Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, prowadzenie portalu, sklepu internetowego, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

7. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, w tym do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio do Administratora.

8. Sprzedający jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym do wszystkich danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

9. Przeglądanie strony internetowej naszego Sklepu nie wymaga rejestracji oraz podawania danych osobowych.

10. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

11. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie dochodzi do profilowania).

COOKIES

1. Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies” (tzw. ciasteczek). „Cookies” to małe pliki tekstowe rejestrującego aktywność użytkownika online. Podczas przeglądania i korzystania przez użytkownika ze Sklepu internetowego ciasteczka zapisywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer stacjonarny, tablet, laptop, smartfon). Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji.

2. „Cookies” wykorzystywane są w następującym celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności ciasteczka pozwalają rozpoznać telekomunikacyjne urządzenie końcowe użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób nasi Klienci korzystają ze stron internetowych Sklepu, skąd zostali na nią przekierowani, liczbie odwiedzin, czasie wizyty na stronie (co z kolei umożliwi nam ulepszanie struktury oraz zawartości, w tym oferty Sklepu). Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych;

c. ułatwienia nawigacji na stronach Sklepu, w szczególności w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do Sklepu internetowego), dzięki czemu jako Klient nie będziesz musiał na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

d. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Cookies nie służą do gromadzenia innych danych osobowych użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika. Cookies nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jako użytkownik naszego Sklepu masz możliwość określenia warunków korzystania z „cookies” za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności możesz wyłączyć mechanizm cookies. Wyłączenie mechanizmu ciasteczek może jednak powodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie z naszego Sklepu internetowego.


       do góry
       Sklep jest w trybie podglądu
       Pokaż pełną wersję strony
       Sklep internetowy Shoplo.pl